pvaneynd: (Default)
pvaneynd ([personal profile] pvaneynd) wrote2012-01-20 05:10 pm

Twitter summary

  • 11:29 Wat kan ik zeggen... t.co/DbyEMDfn communicatie is moeilijk, vooral als je voor de deur van de betrokkene aan het graven bent,niet? #
Automatically shipped by LoudTwitter